อนุทิน 30821 - มะปรางเปรี้ยว

  ติดต่อ

เมื่อคืนนั่งหาข้อมูลเรื่องโรคความดันโลหิตสูง เลยเปิดบันทึกโรคความดันโลหิตสูงควรพบแพทย์สาขาใด ?

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

  เขียน:  

ความเห็น (0)