อนุทิน 30821 - มะปรางเปรี้ยว

เมื่อคืนนั่งหาข้อมูลเรื่องโรคความดันโลหิตสูง เลยเปิดบันทึกโรคความดันโลหิตสูงควรพบแพทย์สาขาใด ?

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

เขียน 12 Jan 2009 @ 16:14 ()


ความเห็น (0)