อนุทิน #30821

เมื่อคืนนั่งหาข้อมูลเรื่องโรคความดันโลหิตสูง เลยเปิดบันทึกโรคความดันโลหิตสูงควรพบแพทย์สาขาใด ?

คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยและญาติผู้ดูแล

เขียน:

ความเห็น (0)