อนุทิน 30818 - ประไพพิศ

  ติดต่อ

วันนี้อากาศก็ยังคงความหนาวเย็นได้อย่างสม่ำเสมอ ไม่ได้นัดหมาย

กันแต่ใส่เสื้อทีมดียวกันประมาณ 4 คน  สรุปโครงการกพช."แบ่งปัน

น้ำใจให้น้อง" ปรากฏว่ามีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการหลายคน ทุกคน

พูดเสียงเดียวกันว่า  ประทับใจ  ปีหน้าจัดอีก  (ขอมาก็จัดไป)

  เขียน:  

ความเห็น (0)