อนุทิน 30804 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คิดดี สะสมดี ต้นทุนดี
คิดร้าย คิดชั่ว สะสมร้าย ต้นทุนเลว

การพูดนั้นเกิดมาจากต้นทุนแห่งความคิด ประมวลออกมาด้วยความควบคุมแห่งสติ สอดประสาน “วาจาและใจ”

  เขียน:  

ความเห็น (0)