อนุทิน 30804 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คิดดี สะสมดี ต้นทุนดี
คิดร้าย คิดชั่ว สะสมร้าย ต้นทุนเลว

การพูดนั้นเกิดมาจากต้นทุนแห่งความคิด ประมวลออกมาด้วยความควบคุมแห่งสติ สอดประสาน “วาจาและใจ”

เขียน 12 Jan 2009 @ 09:16 ()


ความเห็น (0)