อนุทิน 30803 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

คำพูดที่หวานทำให้เกิดรอยยิ้ม เกิดความรู้สึกที่ดี ๆ ซึ่งกันและกัน ความรู้สึกดี ๆ นั้นในวันนี้ยั่งยืนและคงทน

การพูดที่ดีนั้นเกิดมาจากการคิดที่ดี
ความคิดที่ดีนั้นเกิดมาจากการสั่งสมความเมตตา ความกรุณา และการ “ให้อภัย...”

  เขียน:  

ความเห็น (0)