อนุทิน 30803 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

คำพูดที่หวานทำให้เกิดรอยยิ้ม เกิดความรู้สึกที่ดี ๆ ซึ่งกันและกัน ความรู้สึกดี ๆ นั้นในวันนี้ยั่งยืนและคงทน

การพูดที่ดีนั้นเกิดมาจากการคิดที่ดี
ความคิดที่ดีนั้นเกิดมาจากการสั่งสมความเมตตา ความกรุณา และการ “ให้อภัย...”

เขียน 12 Jan 2009 @ 09:15 ()


ความเห็น (0)