อนุทิน #30802

สิ่งที่ฉันต้องทำวันนี้

1.สัมภาษณ์คุณเจนจิรา สมชาติหรือ คุณหม่อม เพิ่มเติม

2.ใส่รายละเอียดข้อมูลจากการสัมภาษณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

เขียน:

ความเห็น (0)