อนุทิน 30797 - อนุชิต

แถวสมุทรสาครบ้านผมก็มีเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ คือ พ่อพันท้ายนรสิงห์ ครับ....

เขียน 12 Jan 2009 @ 07:56 ()


ความเห็น (0)