อนุทิน 30784 - ประไพพิศ

ประไพพิศ

พบกลุ่มนักศึกษาทั้ง 3ระดับ วันนี้อากาศค่อนข้างเย็น นักศึกษามาพบ

กลุ่มค่อนข้างบางตา โดยเฉพาะ ม.ต้น แต่ก็ยังพบกลุ่มทำการเรียนการ

สอนได้อย่างสบาย

เขียน 11 Jan 2009 @ 19:06 ()


ความเห็น (0)