อนุทิน 30775 - dejavu monmon

  ติดต่อ

หนังสือที่มีรูปภาพ ชวนให้ฝึกคิดน้อยกว่าหนังสือที่ไม่มีรูปภาพ การฝึกให้รู้จักการใช้จินตนาการ ควรใช้หนังสือที่ไม่มีรูปภาพ : ภาพยนต์ ที่ใช้เสียงบรรยายค่อนข้างน้อย ใช้กิริยาของตัวละครค่อนข้างมาก น่าจะฝึกให้คิดดีกว่าภาพยนต์ที่เน้นการเจรจา

  เขียน:  

ความเห็น (0)