อนุทิน 30774 - dejavu monmon

ห้องสอบ เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ดูแล (ควบคุม) ห้องสอบ / การติดต่อกับผู้เข้าสอบ ต้องติดต่อผ่านผู้ควบคุมห้องสอบ ซึ่งมีคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบด้วยกฎหมาย (ในระบบราชการ) กรณี อาจารย์ประจำวิชา/ที่ปรึกษา ต้องการติดต่อกับนักศึกษา พึงให้ความไว้วางใจกับผู้ดูแลห้องสอบ จำเป็นมากน้อยเพียงใดกับการต้องไปนอนเฝ้าถึงในมุ้ง

เขียน 11 Jan 2009 @ 15:08 ()


ความเห็น (0)