อนุทิน 30763 - kiddee kiddee tamdee

  ติดต่อ

ชาติของเรา  เป็นไทยอยู่ได้ จนถึงตัวเราคนหนึ่งนี้ เพราะบรรพบุรุษของเรา เอาเลือด เอาเนื้อ และความ ลำบากยากเข็นเข้าแลกไว้  เราต้องรักษาชาติ  เราต้องบำรุงชาติ  เราต้องสละชีพเพื่อชาติ  ดังนั้นขอให้ทุกคนได้สืบสานสร้างความตระหนัก จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่ง

  เขียน:  

ความเห็น (0)