อนุทิน 30742 - ภัทรานิษฐ์

  ติดต่อ

    วันครู อย่าลืมระลึกถึงครู ไปไหว้ครู ทั้งครูคนแรก(พ่อ-แม่) และครูอาจารย์ ไหว้ครูเสร็จแล้ว อย่าลืมไหว้อาจารย์ด้วยนะ

(เอะแล้วต่างกันอย่างไร) ต่างกันก็เพราะว่า " ผิดเป็นครู  รู้เป็นอาจารย์ "

  เขียน:  

ความเห็น (0)