อนุทิน 30739 - utuytu tutyu tyuj

สังคมไทยมีจุดอ่อนที่ความรู้ เพราะไม่ได้พัฒนาคนเสียแต่เนิ่นๆ  เหมือนการวางรากฐานไม่แข็งแรง กาลเวลาผ่านจึงเกิดความเปราะบาง ขาดภูมิคุ้มกัน ทำให้จมปลักในวังวนของอำนาจและผลประโยชน์ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

เขียน 10 Jan 2009 @ 21:59 ()


ความเห็น (0)