อนุทิน 30710 - Sila Phu-Chaya

Sila Phu-Chaya

คำสอนที่ไม่ได้พูดออกมา

ระลึกถึงคำสอนอะไรบ้างในวัยเด็ก...

จำได้ว่าคุณพ่อชอบเอาหนังสือประวัตินักวิทยาศาสตร์ บุคคลสำคัญ

ต่าง ๆ มาให้อ่าน... ไม่ได้บอกอะไร ไม่ได้บังคับว่าจะต้องเก่งเหมือน

พวกท่าน ๆ เหล่านั้น

...แต่พอเติบโตเป็นผู้ใหญ่ เราจึงรู้ว่าเป็นกุศโลบายที่ลุ่มลึกมาก

หนังสือดี ๆ มากมาย ที่ท่านขนมาให้อ่าน

สิ่งที่ท่านให้...เป็นยิ่งกว่าคำสอนใด ๆ ที่ท่านจะเปล่งวาจา

ออกมาเสียอีก

 

เขียน 10 Jan 2009 @ 12:34 () แก้ไข 15 May 2009 @ 08:57, ()


ความเห็น (0)