อนุทิน 30652 - กวิน

  ติดต่อ

โคลงสี่(ไม่)สุภาพ กระทู้นำบท : ทะเลาะกับผัว กลับกลัวถูกด่า @ 234004

จำได้ว่าในสมัยเด็ก พ่อของกวินชอบเปิดเทปพระพยอมให้กวินฟัง พระพยอมท่านเล่าว่า ท่านทำให้คนชอบเมา เลิกเมาได้ ก็โดย ถ่ายรูปคนเมา เอาไว้ (ภาพถ่ายคนเมา ตอนเมาจึงสะท้อนอากัปกริยาอาการอันทุเรศเอาไว้ เช่นนอนคลุกกองอวก มีหมามาเลียปาก/เล่นกับหมามาเลียปาก) พอคนเมาได้เห็นตัวเอง ตอนเมา ก็จึง บังเกิดความละอาย และเลิกเมาในที่สุด ในชีวิตของเรานี้ จะมีกัลยาณมิตร สักกี่มากน้อยที่จะสะท้อน ภาพอันน่าทุเรศ ในยามที่เรามัวเมา ให้เราเกิดความละอายและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร จะเห็นมีก็แต่พระพยอม กระมัง ที่ทำให้คน มัวเมา เลิกเมามัวได้ อนึ่ง การทำให้คนลุ่มหลงมัวเมา สร่างเมาคงต้องใช้เวลา การจะทำให้คนมัวเมา เลิกเมามัวได้ ก็คงมีหลายวิธี? ใครมีวิธีดีๆ ลปรร. มา ได้ นะ

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)