อนุทิน 30652 - กวิน

กวิน

โคลงสี่(ไม่)สุภาพ กระทู้นำบท : ทะเลาะกับผัว กลับกลัวถูกด่า @ 234004

จำได้ว่าในสมัยเด็ก พ่อของกวินชอบเปิดเทปพระพยอมให้กวินฟัง พระพยอมท่านเล่าว่า ท่านทำให้คนชอบเมา เลิกเมาได้ ก็โดย ถ่ายรูปคนเมา เอาไว้ (ภาพถ่ายคนเมา ตอนเมาจึงสะท้อนอากัปกริยาอาการอันทุเรศเอาไว้ เช่นนอนคลุกกองอวก มีหมามาเลียปาก/เล่นกับหมามาเลียปาก) พอคนเมาได้เห็นตัวเอง ตอนเมา ก็จึง บังเกิดความละอาย และเลิกเมาในที่สุด ในชีวิตของเรานี้ จะมีกัลยาณมิตร สักกี่มากน้อยที่จะสะท้อน ภาพอันน่าทุเรศ ในยามที่เรามัวเมา ให้เราเกิดความละอายและดำเนินชีวิตในทางที่ถูกที่ควร จะเห็นมีก็แต่พระพยอม กระมัง ที่ทำให้คน มัวเมา เลิกเมามัวได้ อนึ่ง การทำให้คนลุ่มหลงมัวเมา สร่างเมาคงต้องใช้เวลา การจะทำให้คนมัวเมา เลิกเมามัวได้ ก็คงมีหลายวิธี? ใครมีวิธีดีๆ ลปรร. มา ได้ นะ

เขียน 09 Jan 2009 @ 17:53 () แก้ไข 12 Jan 2009 @ 11:51, ()


ความเห็น (0)