อนุทิน 30619 - แตงไทย

แตงไทย

Job Description ของเว็บไซด์ จากครูกวี

เป้าหมาย
เป็นแหล่งข้อมูลวิชาการทางด้านโยคะ เพื่อยกระดับ วิชาการ สร้างฉันทะให้คนใส่ใจเรื่อง ข้่อมูล ความรู้
เผยแพร่ กิจกรรม ข่าวคราว ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ คนรักโยคะ ในวงกว้าง
สื่อสาร เชื่อมโยง เครือข่าย ครูโยคะ ไว้ด้วยกัน

เนื้อหา
ข้อมูลวิชาการ
ข่าวสุขภาพ อัพเดท สัปดาห์ละครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
จดหมายข่าว รายเดือน
เป็นเวทีแลกเปลี่ยน
คอลัมน์ โยคะวิวาทะ ของพี่เล๊ะ (ธีระเดช)
เวบบอร์ด ตอบคำถาม

อื่นๆ
อ่าน โหลด ง่าย
ใช้ง่านง่าย (จัดปรับเวบได้ไม่ยาก)

 

เขียน 09 Jan 2009 @ 03:53 () แก้ไข 15 Jan 2009 @ 15:13, ()


ความเห็น (0)