อนุทิน 30593 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

January 20, 2009 - Washington, D.C.
จะเป็นวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการปิดการจราจรบางส่วน
ที่จะสัญจรไ ป มา ผ่านสะพาน Potomac River bridge ที่จะมาจาก Virginia  มาที่  the District แ ละปิดถนนอีกบางสาย ใ นวัน Inauguration Day นี้
เปิดทีวีดูดีกว่า the inauguration of Barack Obama, who will become the nation's first African American president.

เขียน 08 Jan 2009 @ 22:36 () แก้ไข 08 Jan 2009 @ 22:39, ()


ความเห็น (0)