อนุทิน #30556

สิ่งที่ทำวันนี้

- ทำกิจกรรม 5 ส

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเข้า - ออก

- ติดรูปในระเบียนผลการเรียนนักศึกษาระดับ ม.ปลาย

             

     

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)