อนุทิน 30520 - อนุชิต

 การอยู่ร่วมกัน การให้ที่อยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เค้ามีความสุข เราก็มีความสุขด้วย เป็นบุญกุศล

เขียน 07 Jan 2009 @ 16:09 ()


ความเห็น (0)