อนุทิน 30520 - อนุชิต

  ติดต่อ

 การอยู่ร่วมกัน การให้ที่อยู่อย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เค้ามีความสุข เราก็มีความสุขด้วย เป็นบุญกุศล

  เขียน:  

ความเห็น (0)