อนุทิน 30517 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เนื่องในวันคริสต์มาสที่ผ่านมา เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) จึงได้จัดกิจกรรม การเต้นลีลาศ สะอาดอารมณ์ (Dance For Clean) 

เพื่อเป็นการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับการยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง จึงได้ใช้สื่อทางอินเทอร์เน็ต โหลดเพลง We Wish You A Merry Christmas แล้วผู้เรียนร่วมคิดออกแบบท่าเต้นลีลาศด้วยกัน หาข้อสรุปร่วมกัน และตั้งชื่อการลีลาศครั้งนี้ว่า ลีลาศสะอาดอารมณ์ เพื่องแสดงถึงความ รื่นเริง สุขใจ ให้มีความสุขจริง ๆ มีอารมณ์ ที่สดชื่นจริง ๆ

ไปแสดงร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายกลุ่มโรงเรียนเหล็กน้ำพี้

เพลง We wish you a merry Christmas

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

 

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.


Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas


And a happy New Year!

.......................

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.


Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas

And a happy New Year.

 

 

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

 

We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

 

.We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.

 

เขียน 07 Jan 2009 @ 15:23 () แก้ไข 07 Jan 2009 @ 15:26, ()


ความเห็น (0)