อนุทิน 30502 - Ka-Poom

Ka-Poom

วรรคหนึ่งของความคิด l คั่งค้าง

ถึงอย่างไรก็ต้องทำสิ่งที่คั่งค้างให้เสร็จ ตามหน้าที่ด้วยความตั้งใจอย่างเต็มที่ แม้บางครั้งเราอาจจะไม่อยากจะทำ แต่ด้วยหน้าที่เราพึงจะทำซึ่งเป็นการทำด้วยใจที่แน่วแน่...และให้เรียนรู้ผ่านสภาวะที่เป็นอยู่ที่สัมพันธ์กันเข้ามา

เขียน 07 Jan 2009 @ 13:57 ()


ความเห็น (0)