อนุทิน 30495 - แฮร์รี่

สิ่งที่ทำวันนี้

- พิมพ์ใบเสมือน รบ. ระดับประถม, ม.ต้น

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเข้า - ออก

- ติดรูปในระเบียนผลการเรียน ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย 

- พิมพ์ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย

- ลงทะเบียนหนังสือส่ง

                  

 

เขียน 07 Jan 2009 @ 12:34 () แก้ไข 14 Jan 2009 @ 16:13, ()


ความเห็น (0)