อนุทิน #30495

สิ่งที่ทำวันนี้

- พิมพ์ใบเสมือน รบ. ระดับประถม, ม.ต้น

- ตรวจสอบวุฒิการศึกษาเข้า - ออก

- ติดรูปในระเบียนผลการเรียน ระดับ ม.ต้น, ม.ปลาย 

- พิมพ์ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย

- ลงทะเบียนหนังสือส่ง

                  

 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)