อนุทิน 30483 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ใครทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป...

(ประโยคแห่งสัจธรรมในหนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปล)

เขียน 07 Jan 2009 @ 08:51 ()


ความเห็น (0)