อนุทิน 30483 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นแดนเกิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย
ใครทำกรรมอันใดไว้ ดีก็ตาม ชั่วก็ตาม จักต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้น ๆ สืบไป...

(ประโยคแห่งสัจธรรมในหนังสือสวดมนต์ทำวัตรแปล)

  เขียน:  

ความเห็น (0)