อนุทิน 30474 - kmsabai

kmsabai

ชอบบทสรุป  อยากเก็บไว้เป็นหลักคิดต่อไปครับ

 

Servant Leadership จะกล่าวถึงกลวิธีที่ทำอย่างไร เราจะ commit โดยไม่เป็น fanatic ทำอย่างไรเราจึงจะ commit เพียงพอ ไม่ใช่เพียงแค่จุ่มจ่อม แล้วก็บอกว่า commit แล้ว ทำอย่างไรเราจึงจะยอมรับ flaw ข้อบกพร่องของเราเองและพูดเปิดเผยออกมาได้ โดยที่การทำอย่างนั้นเป็น "การนำ" อย่างหนึ่ง ทำอย่างไรที่เราจะยึดคุณธรรม จริยธรรม ภายในของคน ใช้การมีศรัทธาในศักยภาพของคน ใช้จิตแห่งการบริการ จตแห่งการให้ จิตแห่งการส่งเสริม เป็นสรณะแห่งการนำ การหล่อเลี้ยง การประคบประหงมค้ำชู สะสมใจที่สามารถเป็นได้ทั้งผู้รับที่ปิติ และผู้ให้ที่อิ่มเอมได้

เขียน 07 Jan 2009 @ 06:36 ()


ความเห็น (0)