อนุทิน 30440 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • เข้าโรงเรียนเช้า หมอกจัดและเร่งให้ทันเข้าแถวเหมือนเมื่อวาน
  • กชพร และสามีมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
  • วันนี้ประชุมกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบการส่งตัวครูที่ได้ย้ายก่อนรอบแรก 5 คน
  • บ่ายประชุมครูทั้งโรงเรียน หารือการเตรียมไปประชุมที่เชียงใหม่
  • มีการประชุมแทรกเข้ามา คือ RT ที่กรุงเทพ(บางกอกพาเลช) 11-14 มกรา และประชุมการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ที่เชียงใหม่ต่อจาก ครู8กลุ่มสาระ(16-19 ม.ค.) ครู 4 คน เข้าร่วมต่อ 19-22 ม.ค.
  • นอนโรงเรียน พรุ่งนี้ถ่ายวีดีโองานเอเอฟเอสที่เลยพิท(ผอ.) และแม่เพ็ญ 10 โมงประชุมสหกรณ์พิจารณาความชอบเจ้าหน้าที่ 13.00 รับรองงบ
เขียน 06 Jan 2009 @ 18:59 () แก้ไข 10 Jan 2009 @ 10:02, ()


ความเห็น (0)