อนุทิน 30419 - นายช่างใหญ่

วันนี้ไปตรวจเยี่ยม...สถานีวิทยุศึกษา เป็นสถานีวิทยุของกระทรวงศึกษาธิการ ...ส่งออกอากาศด้วยความถี่ 1161 กิโลเฮิร์ตซ มีเจ้าหน้าที่เทคนิคควบคุมดูแล คือคุณสุเมธ ยอดเขื่อง...สถานที่ตั้งของสถานี...แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. และดูแลเรื่องการซ่อมบำรุงเสาอากาศ...ล้อหมุนเวลา 09.30 น.

เขียน 06 Jan 2009 @ 08:15 ()


ความเห็น (0)