อนุทิน 30413 - Ka-Poom

  ติดต่อ

บันทึก l อารมณ์กระแทก โลกกระเทือน

เขียนถอดบทเรียนต่อตนเอง...ยิ่งทำให้ยังคงศรัทธามากยิ่งขึ้นต่อเรื่อง "สัจจะ"...

ที่มา ; http://gotoknow.org/blog/kapoom/233520

  เขียน:  

ความเห็น (0)