อนุทิน 3040 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บตกความรู้ด้านการศึกษา(2) :

 • เทคโนโลยีการศึกษา  
 • เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
 • นิเทศศาสตร์
 • วารสารศาสตร์
 • แผนกวิชาศิลปะการถ่ายภาพ
 • เวชนิทัศน์
 • สาขาวิชา "ส่งเสริมการเกษตร"
 • ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.)
 • ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
 • การศึกษาบัณฑิต (กศ.บ.)
 • ครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต (คอ.บ.)

ล้วนมีรากวิชาอย่างเดียวกัน  ต่างกันที่เป้าหมายการสอน

 

เขียน 03 May 2008 @ 11:18 () แก้ไข 03 May 2008 @ 11:18, ()


ความเห็น (0)