อนุทิน 3037 - หมอเจ๊ คนสวย แซ่เฮ

เก็บตกความรู้เรื่องการศึกษา(1)

  • เทคโนโลยีคือสไตล์(STYLE) หรือรูปแบบให้เกิดการเรียนรู้เท่านั้น
  •  สิ่งสำคัญที่สุดคือเนื้อหา(SUBSTANCE) ที่ใส่เข้าไป เพื่อนำเสนอความรู้ตามลำดับขั้นตอน ของการทำให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหาวิชาอันนำไปสู่การเรียนรู้ในขั้นสุดท้าย
เขียน 03 May 2008 @ 11:13 ()


ความเห็น (0)