อนุทิน 30364 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ต่อ VPN ของ ม.อ. ด้วย Windows Vista ต้องเลือก OpenVPN GUI แบบ "Run as administartor" โดยการคลิกขวาก่อน

  เขียน:  

ความเห็น (0)