อนุทิน 30364 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ต่อ VPN ของ ม.อ. ด้วย Windows Vista ต้องเลือก OpenVPN GUI แบบ "Run as administartor" โดยการคลิกขวาก่อน

เขียน 05 Jan 2009 @ 10:11 ()


ความเห็น (0)