อนุทิน 30349 - Sasinand

Sasinand

02-01-2552    โครงการคืนครูให้นักเรียน
 นายกรัฐมนตรีมีแนวคิด จะนำบุคคลที่ได้รับอบรมเป็นเวลา 45 วัน จ้างให้ทำงานธุรการการศึกษาในชนบทเป็นเวลา 6 เดือน ถือเป็นการคืนครูให้นักเรียน เพราะที่ผ่านมาครูต้องมาทำงานด้านธุรการ ทำให้ไม่มีเวลาสอนเด็กนักเรียนอย่างเต็มที่ โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท

กระตุ้นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดการจ้างงาน
กองทุนหมู่บ้าน กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 และจัดระบบหางานให้กับนักเรียนที่กู้ยืมเงิน ทำให้ไม่เป็นหนี้สูญ ซึ่งหลาย ๆ มาตรการที่กำหนดจะฟื้นเศรษฐกิจได้ภายใน 3 เดือน
ค่อยยังชั่วหน่อย โครงการดีๆ เอาใจช่วยๆๆ

เขียน 04 Jan 2009 @ 23:26 () แก้ไข 05 Jan 2009 @ 08:24, ()


ความเห็น (0)