อนุทิน 30297 - มะปรางเปรี้ยว

หาวิธี export ข้อมูลจาก Zotero ลองผิดลองถูกก็งงๆ ว่าทำไมได้ผลอีกอย่าง

ปรากฏว่าแค่ drag and drop จากโปรแกรมมาใส่ใน file เอกสารก็ได้ reference มาง่ายๆ

เขียน 04 Jan 2009 @ 01:09 ()


ความเห็น (0)