อนุทิน 30293 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

จริตของเราก็คือกรรมของเรา

กรรมที่เราเคยทำสั่งสมมา ตั้งแต่ครั้งก่อนโน้น หรือเมื่อครั้งครานี้ กรรมหรือการกระทำทั้งหลายนี้สั่งสมกันเป็น "จริต" ที่เราเรียกว่านิสัย สั่งสมมาก  ๆ จนกลายเป็น "สันดาน" ที่แก้ยาก ที่คนหลายหลากที่ชอบเรียกว่า "สันดอน..."

 

Child Center ในการปฏิบัติธรรม คือ การยึดจริตหรือกรรมของคนคนนั้นเป็นศูนย์กลาง เป็นทั้งต้น ทั้งเหตุ เป็น "หัวใจ..."

เขียน 04 Jan 2009 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)