อนุทิน 30259 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 Crazy English...ภาษาอังกฤษที่ช่างแสนจะเพี้ยน... โดย โอ๋-อโณ

เวทีมวย (boxing rings) ก็เป็นรูปสี่เหลี่ยม (ไม่ใช่วงกลมทั้งๆที่เรียกว่า ring)

เรื่องนี้จิตร ภูมิศักดิ์ เคยเขียนไว้ครับ
ว่าด้วยเรื่องนิรุกติศาสตร์ เท่าที่จำได้ และสรุปให้สั้นๆ ที่สุด คำว่า จังหวัด มาจาก ฉวัด/เฉวียน=วนเวียนเป็นวงกลม

คำว่า สังเวียน ก็เช่นเดียวกัน คำว่า สังเวียน ก็มาจาก เฉวียน =ควง/วนเวียนเป็นวงกลม

ควง ก็แปลว่า วงกลม เช่น ควงไม้โพธิ์ แปลว่า (ร่มเงา)วงกลมรอบต้นไม้ชื่อ โพธิ์

จังหวัดจังเวียน=ฉวัดเฉวียน/สังหวัดสังเวียน (กลุ่มคำเดียวกันอันเกิดจากการเพี้ยนเสียง)

สมัยก่อนการชกมวยก็จะชก ในบริเวณที่ เป็น สังเวียน=วงกลม เมื่อเวลาเปลี่ยน อะไรๆ ก็เปลี่ยนไป เป็น อนิจจัง ไม่เที่ยงแท้ จะเหลือไว้ก็แต่ร่องรอยของกาลเวลาก็เท่านั้น


อ่านเพิ่มเติมได้ที่ :
จิตร ภูมิศักดิ์. ภาษาและนิรุกติศาสตร์  .พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ : ดวงกมล, 2522

เขียน 03 Jan 2009 @ 20:42 () แก้ไข 08 Jan 2009 @ 17:49, ()


ความเห็น (0)