อนุทิน 30226 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

วันนี้พี่เลี้ยงไม่มา เลยต้องแบ่งกันเลี้ยงเจ้าต้นไม้ เดี๋ยวตอนเช้าทำ UsablePortal ในส่วน backend ให้เสร็จก่อนแล้วต่ออายุ domains ที่มีอยู่ทั้งหมดให้เรียบร้อย แล้วก็ดูเจ้าต้นไม้ต่อให้ อ.จัน ทำรายงานต่างๆ

เขียน 03 Jan 2009 @ 09:42 ()


ความเห็น (0)