อนุทิน 30224 - utuytu tutyu tyuj

สังคมไทยมีจุดอ่อนที่ความรู้ เพราะไม่ได้พัฒนาคนเสียแต่เนิ่นๆ  เหมือนการวางรากฐานไม่แข็งแรง กาลเวลาผ่านจึงเกิดความเปราะบาง ขาดภูมิคุ้มกัน ทำให้จมปลักในวังวนของอำนาจและผลประโยชน์ ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างล่าช้า

เขียน 03 Jan 2009 @ 08:25 () แก้ไข 10 Jan 2009 @ 21:58, ()


ความเห็น (0)