อนุทิน 30219 - wwibul

wwibul

@30141 ผมว่า การพยากรณ์แบบนี้ของเขา มีประเด็นที่น่าคิด คือ มีมูล เป็นการมองแบบมหภาค ซึ่งท้ายสุด อาจถูกหรือผิดก็ได้

ถ้าถูก ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะวิบัติทางเศรษฐกิจมักนำไปสู่วิบัติทางการเมืองตามธรรมชาติ ชัดสุดคือเยอรมันที่ฮิตเลอร์แจ้งเกิด หรืออย่างกรณีการเมืองไทยวันนี้ ผมมองว่าเป็นผลกระทบลูกโซ่จากวิบัติเศรษฐกิจเมื่อปี 40 เท่านั้นเอง

หรือถ้าผิด ก็อาจไม่ได้ผิดมาก เพราะผลกระทบทางเศรษฐกิจสหรัฐ ยังแผ่ไปไม่ถึงภาคการเมือง ตรงนั้น ก็ระเบิดเวลาที่น่าจับตาอีกลูก เพราะตามสูตรเวลาผลกระทบถึงภาคการเมือง คนจะเริ่มมองหาคนต่างชาติมาเป็นแพะ หากไม่มี ก็เอาคนในชาติเดียวกันมาแก้ขัด อย่างตอนปี 40 ที่อินโดนีเซีย แพะคือคนที่มีเชื้อจีน หรือยุคฮิตเลอร์ แพะคือยิว และในสหรัฐ ลัทธิเหยียดผิวยังเข้มข้น (ดูจากการดัดจริตเกินเหตุว่าไม่มีการแบ่งแยกผิวแล้ว)

ผมมองว่าไม่ถึงกับเป็นไปไม่ได้ แต่เรื่องเกิดปุบปับปี 2010 นี่ ผมว่าเวอร์ไป เรื่องแบบนี้ น่าจะต้องเพาะบ่มกันหลายปี ตัวเร่งคือระบบการเมืองที่ล้มเหลวนำมากก่อน ถ้าการเมืองยังปรกติ ไม่น่าจะเกิดง่ายปานนั้น

เขียน 02 Jan 2009 @ 23:23 () แก้ไข 03 Jan 2009 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)