อนุทิน 30191 - สุณีรัตน์ โจโจ้ วิทักษบุตร

มารู้จักสิกขิมกันเถอะ สิกขิมเป็นรัฐเล็กๆรัฐหนึ่งของประเทศอินเดีย เมื่อ30ปีก่อนสิกขิมเป็นประเทศหนึ่งของทวีปเอเชียมีพรมแดนติดกับเนปาล ทิเขบต จีน และภูฎาน ต่อมาสิกขิมกลายเป็นส่วนหนึ่งของอินเดีย ปัจจุบันสิกขิมปกครองตนเองแบบรัฐบาลท้องถิ่น เหมือนกับเมืองพัทยาหรือกรุงเทพฯบ้านเรา(พระมหารุ่งเรือง,เขียนจากใจเมื่อได้ไปสิกขิม,หน้า 11)

เขียน 02 Jan 2009 @ 13:43 ()


ความเห็น (0)