อนุทิน #30183

  • พลังงานที่เลวร้ายที่สุดคือพลังงานของกิเลส
  •  ตัณหา อุปาทาน พลังงานอกุศลจิตที่สิงสถิตย์อยู่ในจิตวิญญาณของคนทั่วโลก
  • บูรณาการเศรษฐกิจหากลืมจิตลืมคุณธรรม
  • หลงกร่ำอยู่กับโลกีย์โลกไปไม่รอด 


 

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)