อนุทิน 30183 - เตวิชโช

  ติดต่อ

  • พลังงานที่เลวร้ายที่สุดคือพลังงานของกิเลส
  •  ตัณหา อุปาทาน พลังงานอกุศลจิตที่สิงสถิตย์อยู่ในจิตวิญญาณของคนทั่วโลก
  • บูรณาการเศรษฐกิจหากลืมจิตลืมคุณธรรม
  • หลงกร่ำอยู่กับโลกีย์โลกไปไม่รอด 


 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)