อนุทิน 30168 - อิน

อิน

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เพลง เพื่อความสนุกสนาน จิตใจสดชื่น อารมณ์ดี การปลูกพืช เพื่อลดโลกร้อนได้ด้วย เพื่อการอนุรักษ์ เพื่อการพึ่งตนเอง

เพลงปลูก

เนื้อร้องจรีภรณ์  ทิศอาจ

ทำนอง ประยุกต์เพลงเกี่ยวข้าว (ปรับเปลี่ยนได้)

.................

ปลูกเถอะนะพ่อปลูก โย้น โย้น

มาปลูกสมุนไพรกันเถอะเจ้าเอย

อย่ามัวลังเลเดี๋ยวเดียว ก็เขียวขจี

ปลูกเถอะนะแม่ปลูก โย้น โย้น

มาปลูกสมุนไพรกันเถอะเจ้าเอย

อย่ามัวลังเลเดี๋ยวเดียว ก็เขียวขจี

ปลูกเถอะนะลูกปลูก โย้น โย้น

มาปลูกสมุนไพรกันเถอะเจ้าเอย

อย่ามัวลังเลเดี๋ยวเดียว ก็เขียวขจี

......................

ปลูกสมุนไพร เปลี่ยนแปลงเป็นปลูก พืชอื่น ๆ ตามที่เป็นจริง เช่น

ปลูกต้นข้าว/ปลูกตะไคร้/มะม่วง/กุหลาบ/มะลิ ฯลฯ

เขียน 01 Jan 2009 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)