อนุทิน 30167 - อิน

อิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

การเรียนรู้ที่ให้เกิดประสิทธิภาพ คือผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติจริง มีกระบวนการปฏิบัติ โดยผู้เรียนคิด ออกแบบเอง เรียนรู้ด้วยการทำงานเป็นทีม มีการคิดแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง และทีมงาน

มีความภูมิใจในผลสำเร็จของงาน ที่ทำออกมาดี ก็เพราะทีมงานมีความตระหนัก สำนึกรับผิดชอบในหน้าที่ของแต่ละคน มีความตรงต่อเวลา สนุกกับงาน

ผลงานจึงมีคุณภาพ

....................

การปลูกพืชสมุนไพร ตลอดปีการศึกษา

 

เขียน 01 Jan 2009 @ 20:56 ()


ความเห็น (0)