อนุทิน 30081 - Sasinand

Sasinand

วันนี้ คิดกันว่า จะไปทำบุญสักหน่อย แต่เป็นของแห้งและที่ขาดไม่ได้คือดอกบัว เพื่อเป็นพุทธบูชา
ดอกบัว----“ราชินีแห่งไม้น้ำ” เป็นที่นิยมและคุ้นเคยกับชาวไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชนมาก
ด้วยดอกบัวเกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางศาสนาอยู่เกือบทุกวาระและโอกาส  ดอกบัวมีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานเลยทีเดียว


เขียน 31 Dec 2008 @ 09:14 ()


ความเห็น (0)