อนุทิน 30067 - wwibul

  ติดต่อ

@30062 หล่อ ไม่รู้เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพยังไง แต่ที่แน่ ๆ ขึ้นกับกรอบอ้างอิง ว่าเป็นกรอบอ้างอิงไหน ไม่สามารถประเมินแบบสัมบูรณ์ในกาลอวกาศที่ต่างกัน ควรใช้ lorentz transform ก่อนดู (<-เกี่ยวยังไงนี่ ?)

  เขียน:  

ความเห็น (0)