อนุทิน 30066 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วาทกรรมคำสอน l หงส์บาดเจ็บ

สภาวะที่ได้เรียนรู้..."คือ เมฆสีขาว ทางก้าวเก่าแก่" ... งานวรรณกรรมชิ้นเอกในความรู้สึกของข้าพเจ้า ได้เวียนกลับมาตีพิมพ์ใหม่อีกครั้ง...ยังซาบซึ้ง และงดงาม ...

"ในโลกนี้ มีคนจำนวนน้อยที่มีความเมตตากรุณา เพราะเหตุนี้คนเราจึงโหดร้าย และขาดความเมตตาต่อผู้อื่น คนอ่อนแอมักจะถูกคนเข้มแข็งกว่าเอาเปรียบ ... อาตมายังเห็นว่าเหตุผลที่เคยให้ในวันนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะว่ามันมาจากความรักและความเข้าใจ

ความรักและความเข้าใจสามารถลดทอนความทุกข์ของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง..."

ติช นัท ฮันท์

ประพันธ์

เขียน 30 Dec 2008 @ 22:48 () แก้ไข 30 Dec 2008 @ 22:55, ()


ความเห็น (0)