อนุทิน #30048

ชีวิตที่ขาดปัญญาย่อมยากที่จะมีความสุขได้ แม้จะมีเงินล้นฟ้าก็ตาม"

พระไพศาล วิสาโล
เขียน:

ความเห็น (0)