อนุทิน 30041 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

  • วันนี้ประชุมงานกีฬาสาธารณสุขจังหวัดและเตรียมงานกีฬาสาธารณสุขเขต3,9
  • หยุดพักผ่อน4 วัน 31 ธันวาคม 2551-4 มกราคม 2552
  • วันที่ 5 มกราคม 2552 มีประชุมที่จังหวัดระยอง
เขียน 30 Dec 2008 @ 17:26 ()


ความเห็น (0)