อนุทิน 30024 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

  • เช้ามืดสายฝนโปรยปรายลงมา
  • งานปีใหม่ตลาดอาริยะที่บ้านราชเมืองเรือ
  • จังหวัดอุบลราชธานีดินแดนแห่งพระอาริยเจ้า
  • คนต่างจังหวัดกำลังเตรียมตัวส่งท้ายปีเก่า
  • คนกรุงเทพฯก็ชมหุ่นกระบอกอาภรณ์แดงแสดงไป
  • ภัย..เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น ภัย..เหล่านั้นทั้งหมดย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาล หาเกิดขึ้นกับบัณฑิตไม่..อุปัทวะ..เหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น..อุปัทวะ..เหล่านั้นย่อมเกิดขึ้นแต่คนพาลหาเกิดขึ้นกับบัณฑิตไม่ อุปสรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งจะเกิดขึ้น อุปสรรค เหล่านั้นย่อมเกิดแต่คนพาลหาเกิดขึ้นกับบัณฑิตไม่(พุทธวจนะ)
เขียน 30 Dec 2008 @ 08:27 ()


ความเห็น (0)