อนุทิน 30023 - คนพลัดถิ่น~ต้นตอ-natachoei(หน้าตาเฉย)

** สวัสดีปีใหม่ 2552 ** Happy New Year 2009 **

ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ..ทุกศาสนา..โปรดประทานพร...

ให้ทุกท่านปลอดภัย..ได้รับแต่สิ่งดีดีเข้ามาในชีวิต..ทั้งในปัจจุบันและอนาคต...

ขอโปรดคุ้มครองป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆ ให้ทุกท่านรอดพ้นจากสิ่งไม่ดีทั้งปวง

ขอโปรดประทานสุขภาพพลานามัยที่ดี..แข็งแรง..ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ..

สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัว..ก็ขอให้ทุเลาเบาบาง..และหายป่วยไว ๆ นะคะ

ขอโปรดประทานภูมิคุ้มกันทั้งในร่างกายและจิตใจ..แก่ทุกท่าน..

ให้มีแรงใจที่จะใช้ชีวิตประจำวัน...ใช้ชีวิตการทำงาน..ต่อสู้ฟันฝ่าชนะอุปสรรค

ขอให้ประสบความสำเร็จสูงสุดดังที่ได้ตั้งความมุ่งหวังไว้ทุกประการเทอญ

ขอโปรดประทานความมั่งมีศรีสุข..ความร่มเย็น..ความเจริญรุ่งเรือง..ในทุกด้าน..

คิดหวังสิ่งดีดี..ก็ขอให้ได้พบสิ่งดีดี..สมหวังกันทุกท่านด้วยเทอญ....สาธุ

เขียน 30 Dec 2008 @ 07:49 ()


ความเห็น (0)