อนุทิน 30011 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ความเมตตา กรุณาเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ทำให้เรามีจิตใจที่ถูกต้องได้
 
สิ่งที่ถูกต้องคือ ต้องไม่โกรธ ไม่ขุ่นมัว ไม่ทะเลาะกัน
สิ่งที่ถูกต้องคือ ความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และมิตรภาพ
 
ความถูกต้องนี้มีมากกว่าเหตุและผลนะ เหตุผลที่อยู่เหนือกว่าเหตุผลใดคือ "ความเมตตา"...
  เขียน:  

ความเห็น (0)