อนุทิน 30011 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความเมตตา กรุณาเป็นสิ่งที่ประเสริฐ ทำให้เรามีจิตใจที่ถูกต้องได้
 
สิ่งที่ถูกต้องคือ ต้องไม่โกรธ ไม่ขุ่นมัว ไม่ทะเลาะกัน
สิ่งที่ถูกต้องคือ ความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง และมิตรภาพ
 
ความถูกต้องนี้มีมากกว่าเหตุและผลนะ เหตุผลที่อยู่เหนือกว่าเหตุผลใดคือ "ความเมตตา"...
เขียน 29 Dec 2008 @ 22:30 ()


ความเห็น (0)