อนุทิน 29946 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความดีนั้นเป็นสิ่งที่คุ้มครองปกป้องได้ทั้งกายและจิต

ความดีทำให้กายและจิตดีด้วยมีกัลยาณมิตร

กัลยาณมิตรจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐ บริสุทธิ์ และสิ้นสุดแห่งความเห็นแก่ตัว

ความรู้ทั้งหลายที่เป็นกัลยาณมิตรในวันนี้คือความรู้แห่งพระสัทธรรมที่จักนำชีวิตเราซึ่งอยู่กับทุกข์ให้รู้แจ้งซึ่งทุกข์ได้...

เขียน 28 Dec 2008 @ 18:32 ()


ความเห็น (0)