อนุทิน 29945 - ปภังกร

ปภังกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความรู้ใดที่ใช้อย่างไม่ทันพิจารณาในวันนี้นั้นจักโปรยโทษดุจธุลี

การตัดสินใจใดที่ไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดี การตัดสินใจนั้นจักนำมาซึ่งความผิดพลาดและเสียหาย

หรือแม้เพียงแต่การมีความรู้ ใช้ความรู้ โดยให้ความหลงตนมีความรู้นั้น ก็จักนำชีวิตและจิตใจให้มลาย

บัณฑิตทั้งหลายท่านโปรดใช้ปัญญาแห่งธรรมเป็นเครื่องนำชีวิตเถิด...

เขียน 28 Dec 2008 @ 18:29 ()


ความเห็น (0)