อนุทิน #29945

  ติดต่อ

ความรู้ใดที่ใช้อย่างไม่ทันพิจารณาในวันนี้นั้นจักโปรยโทษดุจธุลี

การตัดสินใจใดที่ไม่พิจารณาไตร่ตรองให้ดี การตัดสินใจนั้นจักนำมาซึ่งความผิดพลาดและเสียหาย

หรือแม้เพียงแต่การมีความรู้ ใช้ความรู้ โดยให้ความหลงตนมีความรู้นั้น ก็จักนำชีวิตและจิตใจให้มลาย

บัณฑิตทั้งหลายท่านโปรดใช้ปัญญาแห่งธรรมเป็นเครื่องนำชีวิตเถิด...

  เขียน:  

ความเห็น (0)